Robots en AI zijn niet in alle landen welkom

Tue Nov 28 2023

11 28

Robots en AI zijn niet in alle landen welkom

25/08/2022

Door Ad Spijkers

Werknemers in landen met grotere inkomensongelijkheid zien robots en kunstmatige intelligentie eerder als een bedreigingen voor hun baan, aldus een nieuwe studie.


     

Robots zijn steeds meer aanwezig op de werkvloer, maar dat betekent niet dat mensen ze accepteren. In een nieuwe studie door onderzoekers van de University of Central Florida in Orlando bleken werknemers in landen met grotere inkomens en sociale ongelijkheid vaker robots en kunstmatige intelligentie als bedreigingen voor hun baan te zien. In landen als Zweden, Denemarken, Finland en Nederland kunnen robots meer met open armen worden ontvangen dan in landen als Spanje of Griekenland, waar meer inkomensongelijkheid is.

De studie was gericht op Europese landen, maar volgens de onderzoekers kunnen hun bevindingen ook helpen het probleem in Noord-Amerika beter te begrijpen. De VS scoren altijd behoorlijk hoog op het gebied van ongelijkheid en maatschappelijke ongelijkheid. Dit doet vermoeden dat er waarschijnlijk gemiddeld vergelijkbare negatieve opvattingen zijn over AI en robottechnologie in de VS.

Ongelijkheden

Volgens de onderzoekers zijn er in sommige samenlevingen grote ongelijkheden zijn op het gebied van inkomen, gezondheid en onderwijs. Ook is daar meer aandacht voor waar mensen op de sociale ladder staan. Dit leidt tot angst en onzekerheid over inkomen, status en werkzekerheid. Landen met gemiddeld meer mensen met een ongelijke positie zien deze technologieën daarom meer als een bedreiging.

De studie gebruikte gegevens van de regelmatig uitgevoerde Eurobarometer-enquête naar de publieke opinie. De auteurs onderzochten of er een verband was tussen werknemers die AI en robots als bedreigingen beschouwen en ongelijkheid tussen landen. Meer dan 13.000 respondenten uit 28 lidstaten van de Europese Unie werden in hun analyse betrokken. De gegevens zijn in maart 2017 verzameld.

De onderzoekers vonden een positief verband tussen inkomensongelijkheid, gedefinieerd in een economische maatstaf die bekend staat als de Gini-index, en percepties dat AI en robots een bedreiging vormen voor algemeen banenverlies.

AI en robotica

Kunstmatige intelligentie en robotica bieden veel mogelijkheden om het werk beter te maken door gevaarlijke taken uit te voeren of mensen meer flexibiliteit te geven. Maar er zijn ook risico's aan deze technologieën verbonden. De implicatie van het onderzoek is dat, als bedrijven gaan proberen om robots of AI-technologie te ontwikkelen in een zeer ongelijke samenleving, er misschien meer barrières zijn om mensen dat soort technologie te laten aanvaarden.

Op basis van deze bevindingen moet er rekening worden gehouden met ongelijkheden bij het ontwerpen en implementeren van technologie, inclusief het aanpakken van manieren waarop geavanceerde technologie de banen of het inkomen van werknemers kan verbeteren, om de acceptatie te vergroten.

De wetenschappelijke publicatie vindt u hier.

Foto: PxHere