Samenwerking Dewulf en Agrointelli

Sun May 09 2021

05 09

Samenwerking Dewulf en Agrointelli

27/04/2021

Door Ad Spijkers

Dewulf (B) en Agrointelli (DK) gaan samenwerken om de voordelen van het gebruik van autonome machines in de aardappelteelt te onderzoeken.


     

De gezamenlijke inspanning komt voort uit een gedeelde visie om de mogelijkheden voor aardappeltelers te verbreden. Beide partijen willen nieuwe oplossingen implementeren voor duurzamere, efficiëntere en robuustere productiemethoden en -technologieën. Een eerste project betreft de combinatie van het autonome Robotti-platform met een vierrijige Miedema CP 42 bekerpootmachine.

Dewulf en Agrointelli gaan gezamenlijk geautomatiseerde operaties aanbieden met een hoog niveau van data-acquisitie en locatie-specifieke optimalisatie. Voor deze inspanning brengt Dewulf zijn decennialange ervaring in robuuste, hoogtechnologische en kostenefficiënte oplossingen voor aardappeltelers in. Agrointelli zal het robotplatform Robotti leveren. De twee bedrijven hebben de ambitie om aardappeltelers gedurende het seizoen geautomatiseerde bewerkingen voor grondbewerking, aanplant en gewasverzorging met een lichtgewicht geautomatiseerde opstelling te bieden.

Bekerpootmachine

Voor hun eerste gezamenlijke project wordt het autonome Robotti-platform van Agrointelli gecombineerd met een vierrijige Miedema CP 42 bekerpootmachine. Dit wordt een eenvoudige, mechanisch aangedreven machine. Hierdoor kan worden vastgesteld welke automatiserings- en optimalisatiefuncties echt nodig zijn bij het poten van aardappelen met een robot.

Dewulf en Agrointelli delen hun visie op het belang van automatisering en precisielandbouw als antwoord op de uitdagingen waarmee aardappeltelers momenteel worden geconfronteerd bij hun kritieke en activiteit. Deze uitdagingen zijn onder meer een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, de dreiging van bodemverdichting en een grote behoefte aan duurzame oplossingen.

Samenwerking

Met de robuuste en betrouwbare machines van Dewulf kan Agrointelli zijn robotvoertuig inzetten in een nieuwe use case voor akkeraardappelen, waarin de Denen goede perspectieven zien. De aardappelteelt in Europa is een belangrijke bedrijfstak en het teeltgebied van het gewas wordt in heel Europa groter. Tegelijkertijd vereist het productiesysteem veel manuren en veel behandelingen tijdens het seizoen. Agrointelli ziet een aantal optimalisatiemogelijkheden voor de telers om hun productiesysteem en opbrengst te verbeteren.

Dewulf stelt de behoefte van zijn klanten, aardappeltelers wereldwijd, voorop. Het bedrijf voorziet dat autonome landbouwmachines in de toekomst een grote rol zullen spelen. De Robotti van Agrointelli is een voorbeeld hoe robotisering de arbeidsbehoefte kan verminderen en tegelijkertijd bodemverdichting kan aanpakken. De lessen en ontdekkingen die uit dit project naar voren zullen komen, zullen de aardappelteelt voor telers aangenamer maken en zullen vorm geven aan de oplossingen van morgen.

Als de naam Miedema u erg Noord-Nederlands voorkomt, klopt dat. Het bedrijf in Winsum (Gr.) behoort sinds 2014 tot Dewulf Group, heet ook officieel Dewulf, maar de merknaam voor de werktuigen is nog steeds Miedema.

Foto: Agrointelli