Samenwerking Still en Synaos bij AGV's

Sun Jun 26 2022

06 26

Samenwerking Still en Synaos bij AGV's

10/05/2022

Door Ad Spijkers

Standaardisering volgens VDA-5050 moet autonome voertuigen voor breder publiek toegankelijk maken.


     

Autonome voertuigen zijn onmisbaar geworden in de moderne logistieke wereld. Automatisering vindt steeds meer zijn weg naar magazijnen en productiehallen, in alle sectoren en in alle processen. Automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) kunnen met hun eigenheid en snelheid automatisch materialen vervoeren. Maar om ze geschikt te maken voor de massamarkt is een uniforme interface nodig, zoals VDA-5050.

Voertuigen van verschillende fabrikanten kunnen alleen cenetraal worden bestuurd en gecoördineerd met een uniforme interface. Voertuigfabrikant Still stelt dat een uniforme interface in de toekomst essentieel zal zijn om aan de eisen van klanten te kunnen blijven voldoen.

VDA-5050

Een oplossing wordt geboden door de gestandaardiseerde communicatie-interface VDA-5050. Met ondersteuning hiervan kan bijvoorbeeld orderbeheer of verkeersbeheer van heterogene wagenparken worden gestandaardiseerd onder één gebruikersinterface. Tijdens een evenement onder leiding van het VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik liet Still dat samen met andere fabrikanten zien. Een verscheidenheid aan zelfrijdende voertuigen kon via de VDA-5050 interface met elkaar communiceren, veilig en efficiënt navigeren op een gemeenschappelijke ruimte en transporttaken uitvoeren.

Tijdens dit testevenement vorig jaar zijn voertuigen van verschillende fabrikanten met verschillende navigatietechnologieën en transportmogelijkheden tot een homogene eenheid gevormd onder het besturingssysteem van de Kion Group, waartoe Still ook behoort.

Massamarkt

Het succes van demonstraties toont aan, dat zelfrijdende transportsystemen in de toekomst geschikt zullen zijn voor de massamarkt. Still wil geautomatiseerde oplossingen naar het grote publiek brengen. Op deze manier kan het bedrijf lange termijn vragen van klanten te behandelen waarvoor grote, geautomatiseerde wagenparken nodig zijn.

Door de besturingssysteemsoftware van de groep voor AGV's en de in het voertuig geïntegreerde software aan te passen aan de VDA-5050-interface, wil de in Hamburg gevestigde intralogistieke leverancier ook de mogelijkheid garanderen om producten van andere leveranciers in zijn systeem te integreren. Tegelijkertijd kan het bedrijf nu in serie geproduceerde AGV's aanbieden die via VDA-5050 in de besturingssystemen van andere leveranciers kunnen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld die van softwarefabrikant Synaos.

Samenwerking

Het partnership dat Still is aangegaan met deze softwareleverancier laat zien dat VDA-5050 niet alleen gebruikt wordt op evenementen en voor demonstratiedoeleinden. Deze samenwerking dient niet alleen om state-of-the-art automatiseringsprojecten in de praktijk te realiseren en uit te rollen. Beide partijen willen klanten de mogelijkheid bieden om zowel de software als de hardware zelf te kiezen en beide individueel samen te brengen.

Het intralogistieke managementplatform Syna.OS Logistics ondersteunt de VDA-5050-interface vanaf het begin. Op deze basis sturen het softwarehuis al klantimplementaties aan. Deze kunnen door de samenwerking met Still hun hardware en software individueel selecteren voor de implementatie van hun intralogistieke processen en hun efficiëntie verhogen.

Foto: Still