AI: ontwikkeling gaat sneller dan de mens

Wed Jun 12 2024

06 12

AI: ontwikkeling gaat sneller dan de mens

22/05/2024

Door Ad Spijkers

CEO's haasten zich naar de adoptie van Gen AI, maar er zijn vragen over het personeelsbestand en de bedrijfscultuur.


     

IBM heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop CEO's generatieve kunstmatige intelligentie (gen-AI) wilen inzetten. Meer dan de helft van de respondenten zegt dat ze hun organisatie ertoe aanzetten om gen-AI te adopteren, maar dat ze sneller willen dan sommige werknemers leuk vinden. De ondervraagde CEO's zoeken mensen voor aan gen-AI gerelateerde functies die vorig jaar niet bestonden, maar meer dan de helft heeft de impact van de technologie op het personeelsbestand nog niet beoordeeld

CEO's willen gen-AI

Uit het onderzoek van het IBM Institute for Business Value blijkt dat ondervraagde CEO's te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van personeel, cultuur en bestuur. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.000 CEO's uit meer dan 30 landen en 26 sectoren.

Bestuurders willen binnen hun organisaties snel handelen om gen-AI te implementeren en op te schalen. Maar 64% van de ondervraagden zegt dat succes met generatieve AI meer zal afhangen van de acceptatie door mensen dan van de technologie zelf. Uit de bevindingen blijkt ook dat bijna tweederde (van de ondervraagde CEO's zegt dat hun teams over de vaardigheden en kennis beschikken om generatieve AI te integreren. Maar slechts weinigen begrijpen hoe de adoptie van gen-AI het personeelsbestand en de cultuur van hun organisatie beïnvloedt.

Meer dan de helft (56%) van de respondenten heeft de impact van generatieve AI op hun werknemers nog niet beoordeeld. Toch zegt de helft mensen aan te nemen voor functies op het gebied van gen-AI die vorig jaar niet bestonden. 47% verwacht dat ze hun personeelsbestand de komende twaalf maanden zullen inkrimpen of anders zullen inzetten door gen-AI. Maar om dat in hun bedrijfsstrategie integreren, is het van cruciaal belang dat leidinggevenden een culturele mentaliteit opbouwen die adoptie bevordert en mensen door de veranderingen leidt.

Organisatie en cultuur

Het onderzoek trekt nog meer conclusies. Het personeelsbestand staat onder druk van de adoptie van generatieve AI. Veel CEO’s willen extra personeel aannemen door generatieve AI, maar heeft nu al moeite hebben om belangrijke technologische functies te vervullen.. Ongeveer een derde zegt dat 35% van het personeelsbestand de komende drie jaar om- en bijscholing nodig zal hebben – tegen slechts 6% in 2021.

CEO's erkennen dat er een culturele verschuiving nodig is om AI met succes op te schalen. Maar z worden geconfronteerd met organisatorische uitdagingen op het gebied van samenwerking en adoptie. Het succes van een organisatie houdt rechtstreeks verband met de kwaliteit van de samenwerking tussen financiën en technologie. Maar bijna de helft van de CEO's zegt dat concurrentie tussen managers soms de samenwerking belemmert.

De meeste respondenten zeggen dat het inspireren van hun team met een gemeenschappelijke visie betere resultaten oplevert. Tegelijkertijd erkent 37% dat werknemers niet volledig begrijpen welke impact strategische beslissingen op hen hebben. Culturele verandering is belangrijker om een datagedreven organisatie te worden dan het overwinnen van technische uitdagingen. CEO's noemen adoptie van gen-AI cruciaal voor succes. Maar bijna twee derde zegt dat hun organisatie moet profiteren van technologieën die sneller veranderen dan mensen zich kunnen aanpassen.

U kunt hier het volledige onderzoek bekijken, inclusief bruikbare strategieën om organisaties te helpen bij het navigeren door de complexiteit van generatieve AI-adoptie.

Foto: PxHere