Wordt Spot de schrik van bouwvakkers?

Tue Nov 28 2023

11 28

Wordt Spot de schrik van bouwvakkers?

21/05/2021

Door Ad Spijkers

Wetenschappers aan Virginia Tech hebben Spot losgelaten op haar bouwplaatsen. Ze onderzoeken het gebruik van robots om de voortgang van de bouw te bewaken.


     

De bouw is traditioneel een van de mens afhankelijk, arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Faculteiten en studenten van Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) in Blacksburg (VA) werken samen met Procon Consulting om Spot, de robothond van Boston Dynamics, in te zetten op bouwplaatsen. Ze willen weten of de bewaking van de voortgang van de bouw kan worden verbeterd door gebruik te maken van robottechnologie voor de systematische verzameling van data in bouwomgevingen.

Inspecteur Spot

Onlangs publiceerde het team zijn eerste bevindingen. Hieronder vallen onder meer de operationele procedures die nodig zijn om de robot te starten in dynamische bouwomgevingen. Ook werden vroege kansen en beperkingen bij het gebruik van robots in deze hoedanigheid onderzocht.

De introductie van robottechnologieën op bouwplaatsen kan veel kansen bieden. De mogelijkheid om de voortgang van de bouw op afstand te volgen met autonome middelen is een voorbeeld. Andere mogelijkheden zijn het verbeteren van de nauwkeurigheid van het verzamelen van data, toegang tot moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties en het geven van andere taken aan mensen.

Het doel van de studie is om de haalbaarheid van robots op bouwplaatsen te bekijken en eventuele uitdagingen te beoordelen. Bouwplaatsen zijn dynamische omgevingen, met zich ontwikkelende menselijke en fysieke navigatiebarrières voor robots. Er is behoefte aan verder onderzoek naar operationele beperkingen voor autonome robots, om de effectiviteit en veiligheid te vergroten door sensoren en andere controles te implementeren.

Data verzamelen

Binnen drie bouwplaatsen op de campus navigeerden studenten en onderzoekers via afstandsbediening met Spot. Ze maken honderden 360° foto's van de voortgang van de bouw met behulp van een camera en met een speciale app voor het volgen van de bouw, die bovenop de robothond zijn gemonteerd.

Om het data-acquisitieproces te automatiseren, worden 2D-plattegronden in de app geladen en markeert de operator de locaties waar de gegevens worden verzameld. Hij of zij registreert ook de navigatiepaden van de robot in de app voor toekomstig gebruik. De gegevens die in de app worden verzameld, worden op nauwkeurigheid geanalyseerd en gecommuniceerd met alle belanghebbenden van het project.

Procon Consulting in Arlington (VA) had het onderzoek ook in eigen beheer kunnen doen, maar zag meer in partnerschap met Virginia Tech. De universiteit biedt veel meer mogelijkheden om de technologie te bestuderen. In een langdurige samenwerking willen de partijen voortdurend opkomende technologieën onderzoeken en de ontwikkeling van robotica-, automatiserings- en informatiesysteemstandaarden aanmoedigen. Deze moeten de interoperabiliteit tussen verschillende architectuur-, engineering-, bouw- en operationele technologieoplossingen verbeteren. Bovendien helpt dit bij het kweken van jong bouwtalent.

Op de site van Virginia Tech vindt u een filmpje over het onderzoeksproject.Volgens goed Amerikaans gebruik wordt ook goed gekeken naar de juridische kanten van het gebruik van de viervoeter op bouwplaatsen. Spot mocht eens bijten ………

Foto: VirginiaTech