"Geen wapens voor algemene robots"

Wed Jun 12 2024

06 12

"Geen wapens voor algemene robots"

19/10/2022

Door Ad Spijkers

Een coalitie van zes gerenommeerde robotica-bedrijven heeft een open brief gestuurd aan de robotindustrie en onze gemeenschappen.


     

"Een open brief aan de robotindustrie en onze gemeenschappen

Wij zijn enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven die zich toeleggen op het introduceren van nieuwe generaties geavanceerde mobiele robotica in de samenleving. Deze nieuwe generaties robots zijn toegankelijker, gemakkelijker te bedienen, autonomer, betaalbaarder en beter aan te passen dan eerdere generaties. Ze kunnen navigeren naar locaties die voorheen ontoegankelijk waren voor geautomatiseerde of op afstand bestuurde technologieën. Wij zijn van mening dat geavanceerde mobiele robots grote voordelen zullen opleveren voor de samenleving als collega's in de industrie en als metgezellen in onze huizen.

Zoals met elke nieuwe technologie met nieuwe mogelijkheden biedt de opkomst van geavanceerde mobiele robots de kans op misbruik. Onbetrouwbare mensen kunnen ze gebruiken om burgerrechten te schenden of om anderen te bedreigen, schade toe te brengen of te intimideren.

Een gebied van bijzondere zorg is bewapening. Wij zijn van mening dat het toevoegen van wapens aan robots die op afstand of autonoom worden bediend, algemeen beschikbaar zijn voor het publiek en kunnen navigeren naar voorheen ontoegankelijke locaties waar mensen wonen en werken, nieuwe risico's op schade en ernstige ethische problemen met zich meebrengt. Bewapende toepassingen van deze nieuwe robots zullen ook het vertrouwen van het publiek in de technologie schaden op manieren die de enorme voordelen die ze voor de samenleving zullen opleveren, schaden.

Om deze redenen ondersteunen we de bewapening van onze geavanceerde mobiliteitsrobots voor algemeen gebruik niet. Voor degenen onder ons die in het verleden over deze kwestie hebben gesproken en voor degenen die zich voor het eerst hebben beziggehouden, voelen we nu hernieuwde urgentie. Dit in het licht van de toenemende publieke bezorgdheid in de afgelopen maanden, veroorzaakt door een klein aantal mensen dat zichtbaar bekendheid heeft gegeven aan hun geïmproviseerde pogingen om commercieel beschikbare robots te bewapenen.

Wij beloven dat we onze robots voor algemene doeleinden voor geavanceerde mobiliteit of de software die we ontwikkelen die geavanceerde robotica mogelijk maakt, niet zullen bewapenen. Ook zullen we anderen niet ondersteunen om dit te doen. Indien mogelijk zullen we de beoogde toepassingen van onze klanten zorgvuldig beoordelen om mogelijke bewapening te voorkomen. We beloven ook de ontwikkeling van technologische functies te onderzoeken die deze risico's kunnen verminderen of verminderen. Voor alle duidelijkheid: we gaan niet in op bestaande technologieën die landen en hun overheidsinstanties gebruiken om zichzelf te verdedigen en hun wetten te handhaven.

We begrijpen dat onze inzet alleen niet voldoende is om deze risico's volledig aan te pakken. Daarom roepen we beleidsmakers op om met ons samen te werken om veilig gebruik van deze robots te bevorderen en misbruik ervan te verbieden. We roepen ook elke organisatie, ontwikkelaar, onderzoeker en gebruiker in de robotica-gemeenschap op om soortgelijke toezeggingen te doen om dergelijke robots niet te bouwen, te autoriseren, te ondersteunen of de bevestiging van wapens aan dergelijke robots mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat de voordelen voor de mensheid van deze technologieën ruimschoots opwegen tegen het risico van misbruik, en we zijn enthousiast over een mooie toekomst waarin mensen en robots zij aan zij werken om enkele van de uitdagingen van de wereld aan te pakken.

Was getekend,

 

Agility Robotics

ANYbotics

Boston Dynamics

Clearpath Robotics

Open Robotics

Unitre Robotics"

 

Foto: ANYbotics