Robot in medisch gevaarlijke situaties

Thu Jul 25 2024

07 25

Robot in medisch gevaarlijke situaties

04/07/2024

Door Ad Spijkers

Twee Spaanse instellingen testen een robot voor isolatiesituaties met infectieuze of radiologische risico's.


     

De roboteenheid is ontwikkeld door de Universitat Jaume I en het Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (beide in Castellón de la Plana, vlak bij Valencia). De instituten hebben de effectiviteit getest van een op afstand bediende mobiele omnidirectionele terrestrische manipulatorrobot. Deze wordt gebruikt in isolatiesituaties met het oog op infectieuze of radiologische risico's. De eerste proef bestond uit een mobiliteitstest, navigatie van de robot in gangen en kamers, openen van deuren, data-acquisitie voor 3D-reconstructie van de omgeving en reikwijdte met de manipulatorarm.

Ontwikkeling

De robot wordt gebruikt om voedsel en medicijnen te leveren aan patiënten die geïsoleerd zijn vanwege infectieuze pathologieën. Ook kunnen ze zijn opgenomen in de speciale ziekenhuisopname-eenheid, waar mensen die metabole therapie of gynaecologische brachytherapie nodig hebben. Hierdoor wordt onnodige blootstelling van zorgpersoneel aan mogelijke infectieuze of radiologische risico's vermeden.

De roboteenheid is ontwikkeld in een Europees project om kunststof buizen te inspecteren in scenario's met radioactieve risico's waarbij menselijk ingrijpen niet haalbaar is. Maar het systeem is ook ontworpen voor gebruik in omgevingen met biologisch gevaar, zoals een ziekenhuiscentrum. De eerste stappen om de apparatuur aan te passen aan de ziekenhuisomgeving en -behoeften werden gezet als onderdeel van een proefschrift van Amparo Tirado Bou, met de steun van docenten en professionals van het ziekenhuis. Zij hebben met ideeën en mogelijke toepassingen bijgedragen om de veiligheid en het welzijn van de medische zorg te verbeteren.

Metabole therapie

In het geval van metabole therapie krijgt de patiënt oraal of intraveneus radioactieve geneesmiddelen. Voor deze behandeling moet de patiënt worden opgenomen in een kamer die speciaal is aangepast om te voldoen aan de stralingsbeschermingsnormen van de Spaanse Nucleaire Veiligheidsraad. Het ziekenhuis beschikt over twee zalen die uitsluitend voor deze behandelingen bestemd zijn. De patiënt blijft geïsoleerd in de kamer en kan niet weggaan of bezoek ontvangen, totdat de stralingsniveaus tot de wettelijke limieten zijn gedaald, wat meestal twee of drie dagen duurt.

Gedurende deze tijd krijgt de patiënt zorg op afstand van het medische en verpleegkundige personeel van het centrum. Deze medewerkers hebben een cursus gevolgd voor supervisors of operators van radioactieve faciliteiten. Radiologische monitoring van werknemers die worden blootgesteld aan ioniserende straling wordt uitgevoerd door middel van passieve detectiesystemen, bekend als dosimeters. Deze worden uitgelezen door instanties of instellingen die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd en gecontroleerd door de Nucleaire Veiligheidsraad.

Brachytherapie

Gynaecologische brachytherapie, die wordt uitgevoerd in een andere speciale ruimte, speelt een sleutelrol bij de behandeling van kanker. Bij deze behandeling wordt een hoge dosis straling afgegeven aan een zeer goed gedefinieerd tumorvolume met minimale schade aan het omliggende gezonde weefsel.

De patiënte die deze behandeling ondergaat, wordt overgebracht naar de kamer van de speciale ziekenhuisafdeling. Hier moet ze gedurende de bestraling van ongeveer 10 minuten per uur geïsoleerd blijven. Dit gebeurt zonder personeel of begeleiders, gedurende een periode die kan variëren van één tot vier dagen.

De mobiele manipulatorrobot integreert een intelligente sensor uitgerust met kunstmatige intelligentie en 2D- en 3D LIDAR-systemen op de mobiele kop. De mobiele robot is voorzien van een manipulatorarm voor toekomstige hulp aan de patiënt. Onderstaande video is in het Spaans, maar geeft goed weer wat de bedoeling is (en dat de navigatie nog wel wat efficiënter kan).

Foto: screenshot video Universitat Jaume I de Castellón