Elfde editie Safety Event in 's-Hertogenbosch

Tue Nov 28 2023

11 28

Elfde editie Safety Event in 's-Hertogenbosch

03/11/2021

Door redactie

Wetgeving, aansprakelijkheid, inspectie en juridische consequenties komen aan bod tijdens ééndaags evenement.


     

Nadat de elfde editie van het Safety Event in 2020 tot tweemaal toe werd afgelast door toedoen van het Covid-19 virus, lijkt het er nu wel van te komen. Op 17 november organiseert MybusinessMedia (uitgever van onder meer A&B, Constructeur en Engineers Online) een nieuwe editie van het Safety Event. Plaats van handeling is het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

Ongevallen met machines

De Monitor arbeidsongevallen 2020 van de Inspectie SZW maakt melding van een gedaald aantal meldingen van arbeidsongevallen. Maar volgens het rapport komt dat vooral door de verschillende lockdowns en het thuiswerken. Niettemin blijven de getallen schrikbarend hoog: 3655 gemelde arbeidsongevallen en 54 overlijdens door een ongeval op het werk.

Bij de ongevallen met een machine was meestal sprake van contact met bewegende delen van een machine. Bij een aanzienlijk deel van de slachtoffers is sprake van blijvend letsel, zoals amputatie van vingers of handen. Slachtoffers van machineongevallen waren in ongeveer de helft van de gevallen de machine aan het bedienen.

De andere helft was bezig met schoonmaak of onderhoud. Vaak stond de machine daarbij nog aan of stand-by, terwijl het slachtoffer dacht dat de machine uit stond. Veel voorkomende oorzaken van deze ongevallen zijn het betreden van de gevarenzone van de machine of mankementen aan de fysieke afscherming. In bijna de helft van de ongevallen was sprake van een combinatie van beide.

Plenair programma

In het plenaire ochtendprogramma draait het in de drie voordrachten daarom om arbeidsongevallen, de verantwoordelijkheid en de consequenties voor degenen die denken dat dit vooral een zaak van anderen is. Het lijkt zo simpel volgens de regelgeving: er is maar één fabrikant en die is verantwoordelijk voor conformiteit. Maar vanaf het begin loopt menig machinebouwer tegen het probleem aan wie waarvoor verantwoordelijk is.

Vaak zijn er meerdere partijen nodig bij de bouw van een complexe machine. Er wordt nog regelmatig tijd en geld verspild aan discussies over de juiste manier van het verdelen van de verantwoordelijkheden in het CE-markeringsproces. En niet zelden gebeurt dat omdat die discussie te laat wordt gevoerd.

De Machinerichtlijn stelt dat er maar één fabrikant is en die is verantwoordelijk voor conformiteit. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal zelfstandig consultant Jacques Montijn (MTMC) een aantal vragen hierover behandelen. Corine Postma-Koolen en Radbout van Wezel (Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid, SZW), behandelen de praktische voorbeelden van handhaving bij een eindgebruiker en een (buitenlandse) machinebouwer.

De laatste plenaire ochtendsessie wordt verzorgd door Ingeborg Koopmans, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie/Team Criminele Inlichtingen. Zij gaat in op de juridische consequenties van het niet toepassen van geharmoniseerde normen.

Parallelsessies en slotsessie

Na de middag start is er een keuzeprogramma aan verdiepende 'learn shops'. De eerste reeks van drie parallelsessies behandelt onderhoud en veiligheid, 'safe drives' & remmen en de risicobeoordeling van oudere (niet CE-gemarkeerde) machines. Twee van de learnshop in de tweede reeks parallelsessies gaan in op het voorkomen van fouten. De derde lezing in deze reeks behandelt safety versus security.

De afsluitende plenaire sessie wordt verzorgd door Paul Hoogerkamp (Mecid) en luidt 'Stand(update) der techniek'. Inmiddels is de nagenoeg definitieve tekst verschenen van de Verordening Machineproducten als toekomstige opvolger van de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Deze Verordening is ten opzichte van de 'oude Machinerichtlijn' op diverse punten gewijzigd.

Het actuele programma- en sponsorinformatie is te vinden op de website van het event, waar u zich ook kunt aanmelden.

Foto: MybusinessMedia