Robot haalt metalen uit de zeebodem

Sun May 09 2021

05 09

Robot haalt metalen uit de zeebodem

03/05/2021

Door Ad Spijkers

Tijdens een wetenschappelijke en ecologische proef in de diepe Stille Oceaan heeft een onderwaterrobot rotsachtige knollen verzameld.


     

4,5 kilometer onder het oppervlak liggen miljarden polymetallische knollen ter grootte van een aardappel op de oceaanbodem. Ze bevatten hoogwaardige metalen en er wordt aangenomen dat ze meer nikkel, kobalt en mangaan bevatten dan alle landreserves samen. De toepassing van schone energietechnologieën, zoals accu's voor elektrische voertuigen en windturbines, zal de vraag naar deze metalen alleen maar vergroten.

Op de lange termijn is een circulaire economie in metalen het einddoel, maar veel studies geven aan dat primaire hulpbronnen nodig zullen blijven. Bodemreserves zullen niet aan de vraag kunnen voldoen, terwijl recycling slechts een bescheiden bijdrage zal leveren, onder meer door de forse toename van de vraag en de lange levensduur in gebruik. Het ligt dus voor de hand om winning op zee te onderzoeken.

Onderwaterrobot

De onderwaterrobot, Patania II genaamd, is ontwikkeld door Global Sea Mineral Resources (GSR) in Oostende en Zwijndrecht (B). De robot opereert 4,5 km onder het zeeoppervlak van de Stille Oceaan, waar het knollen vanaf de zeebodem verzamelt. Het vaartuig is voorzien van omgevingssensoren en camera's. De gegevens en monsters die tijdens de proef zijn verzameld, zullen het begrip van de reële milieueffecten van het verzamelen van knollen vergroten.

De komende jaren zal GSR ervoor zorgen dat gedetailleerd wetenschappelijk werk wordt uitgevoerd voordat er enige commerciële activiteit plaatsvindt. De huidige onderzoeken staan centraal in de zoektocht naar economisch én ecologische winning en moeten leiden tot beslissingen op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs.

De proef toont aan dat polymetallische knollen van de zeebodem kunnen worden verzameld. Nu is het wachten op de resultaten van onafhankelijke analyse, zodat GSR zijn technologie en milieuplannen kan verfijnen. Alle indicaties tot nu toe wijzen erop dat polymetaalknollen het potentieel hebben als een van de meest verantwoorde manieren om te helpen voldoen aan de wereldwijd stijgende vraag naar metalen.

Milieubeheer

Winning van primair metaal vanaf de zeebodem zal impact hebben op de biodiversiteit. Bewaking van het milieu is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van GSR. Het Belgische bedrijf erkent dat duidelijk moet worden aangetoond dat de activiteiten kunnen worden beheerst op een manier die de effectieve bescherming van het milieu waarborgt. Dat moet gebeuren voordat mijnbouw op de diepzeebodem op commerciële schaal plaatsvindt.

GSR werkt hiertoe samen met het Europese onderzoeksproject MiningImpact. Wetenschappers van 29 Europese instituten werken samen met de Duitse exploratiecontracthouder Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) om onafhankelijk toezicht te houden op de proeven. Ze willen inzicht krijgen in de milieueffecten van het verzamelen van minerale hulpbronnen van de zeebodem.

De onderzoeken die worden uitgevoerd door het MiningImpact-consortium zullen niet alleen de directe effecten van het verzamelen van polymetallische knollen behandelen, maar ook die van de sedimentpluim die door het proces wordt gecreëerd. De gegevens zullen informatie opleveren over ecosysteemeffecten van potentiële toekomstige mijnbouw.

Foto: GSR