Festo robotvogel voor het onderwijs

Sun May 09 2021

05 09

Festo robotvogel voor het onderwijs

07/04/2021

Door Ad Spijkers

Festo Didactic presenteert een nieuwe experimentele set binnen het bestaande bionica onderwijsconcept Bionics4Education: een robotvogel.


     

Vliegen als een vogel is een van de oudste dromen van de mensheid. Het opstijgen en zich voortbewegen van vogels is op ingenieuze wijze door de natuur gerealiseerd. Vogels meten, controleren en regelen hun bewegingen continu en volledig autonoom.

De Bionic Swift gedoopte robotvogel kan worden gebruikt om relevante kennis over de onderwerpen vogelvlucht, bionica en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) bij te brengen, zowel in de onderwijsomgeving op school als in de privésector.

Natuur als voorbeeld

De BionicSwift werd in 2020 voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Festo Didactic wil de wereld van bionica samenbrengen met de onderwijssector om het werken in interdisciplinaire projectteams en probleemgericht leren en creativiteit op scholen te bevorderen.

De inspiratie voor de ontwikkeling van de Bionic Swift educatieve kit kwam van het Bionic Learning Network, een onderzoeksvereniging met universiteiten, instituten en ontwikkelingsbedrijven. Het doel van het netwerk is nieuwe technologiedragers te ontwikkelen door de toepassing van bionica.

De robotvogel is geïnspireerd op de vogelwereld. Festo baseerde zijn ontwikkeling op het natuurlijke model van de zwaluw. Met de experimentele set kunnen wetenschappelijke en technische correlaties, de fascinatie van vogelvlucht, lichtgewicht constructie, energie-efficiëntie en aerodynamica worden overgebracht in STEAM-lessen met behulp van een projectmatige aanpak.

Didactisch voorbereid

De werkingsmechanismen van de flap van de vleugels kunnen door leerlingen in de klas op een speelse manier worden verkend. Met een massa van minder dan 45 gram vertoont het ultralichte vliegende object een bijzonder wendbaar vlieggedrag. Door zijn extreme wendbaarheid zijn zelfs scherpe bochten te realiseren.

De Bionic Swift-experimentele set wordt aanbevolen voor maximaal drie leerlingen en vanaf 15 jaar. De verwijzingen naar biologie en technologie die kunnen worden onderwezen in STEAM-lessen of op buitenschoolse leerlocaties zijn talrijk. Dat gaat van de structuur van buisvormige botten tot vleugels, opstijgen en landen en de basis van bewegingen in de lucht. Hierdoor kunnen docenten technische leerinhouden onderwijzen via een nieuw, vakoverschrijdend leerpad.

De experimentele set is leverbaar vanaf eind 2021. Bijbehorend lesmateriaal en de montagehandleiding kunnen gratis worden gedownload.

Foto: Festo