EU wil draagvlak voor robotica verbeteren

Tue Nov 28 2023

11 28

EU wil draagvlak voor robotica verbeteren

28/10/2021

Door Ad Spijkers

Robotics4EU is het antwoord van de Europese Commissie op het ongekende belang van robotica in de moderne economie. Daar komt niet alleen techniek bij kijken.


     

Robotics4EU is officieel gelanceerd in januari 2021 in het kader van het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie. Het initiatief wil nu concrete stappen nemen om te zorgen voor een bredere acceptatie van (op AI gebaseerde) robots in de EU. Dat geldt met name de gezondheidszorg, inspectie en onderhoud van infrastructuur, agri & food en agile productie.

Bewustzijn

Het doel van het project omvat ook het vergroten van het bewustzijn over niet-technologische aspecten van robotica, zoals ethische, juridische, sociaaleconomische, gegevens-, privacy- en genderkwesties. Om dit te doen, zal Robotics4EU een verantwoordelijke roboticagemeenschap bijeenbrengen, met vertegenwoordigers van bedrijven en de academische wereld op de bovengenoemde gebieden, burgers, beleidsmakers en besluitvormers. Ook zal het project gemeenschap opbouwende en co-creatie-evenementen organiseren en tegelijkertijd pleiten voor de noodzaak van verantwoorde robotica.

In de eerste paar maanden van het project is een reeks interviews en online enquêtes gehouden om inzicht te krijgen van belanghebbenden en leden van de roboticagemeenschap. Daarbij ging het over onderwerpen als de inzet van robotica, huidige praktijken, tekortkomingen en andere behoeften van de gemeenschap . De problemen die door de ondervraagden werden genoemd, zijn onder meer de zorgen over de beroepsbevolking, de gevolgen van robotica voor het algemene welzijn van de mens, en zijn beschikbaar op de website van het project.

Het rapport bevat ook informatie over goede praktijken uit andere projecten, de gereedheid van de robotgemeenschap en de aanvaardbaarheid van robots, samenwerking tussen beleidsmakers en de robotgemeenschap, onder andere.

Programma

In oktober 2021 promoot Robotics4EU ook een GlobalSay consultatie die ongeveer 700 burgers uit twaalf landen zal betrekken bij beraadslagingen over de maatschappelijke en ethische impact van robotica. Ook wordt gewerkt aan een reeks workshops die starten in november 2021 en duren tot medio 2022.

Het doel is om de verantwoordelijke robotica-gemeenschap te verbreden en te versterken en het debat aan te moedigen. Op de agenda staan geavanceerde problemen en ideeën voor praktische oplossingen die de verantwoorde adoptie van (op AI-gebaseerde) robotica zullen ondersteunen. Er zullen in totaal twintig workshops zijn: vier online en één presentatie voor elk van de projectgebieden (gezondheidszorg, inspectie en onderhoud van infrastructuur, agrifood en agile productie).

Robotics4EU is een coördinatie- en ondersteuningsactie van € 3 miljoen, bestaande uit zeven organisaties uit zes Europese landen, met expertise in verschillende technologische domeinen.

Foto: Ad Spijkers