Robotsorteerstation voor recycling

Tue Nov 28 2023

11 28

Robotsorteerstation voor recycling

27/12/2021

Door Ad Spijkers

Recyclingbedrijf Solum neemt de eerste robotsorteerinstallatie in Denemarken in gebruik.


     

Moderne afvalsorteer-infrastructuur is essentieel voor de transitie naar een circulaire economie en om te voldoen aan de toenemende vraag naar hoogwaardige gerecyclede materialen. Bedrijven zoals Solum lopen hierin voorop: dit bedrijf bouwt momenteel een volledig autonoom robotsorteerstation. De installatie zal tot 25.000 ton gemengd afval per jaar sorteren, inclusief brandbaar afval, grof vuil, metaal, hout en plastic.

Solum is al lang gefocust op hoe het bedrijf nieuwe technologie kan gebruiken om betere oplossingen voor zijn klanten te bieden. Het robotafvalsorteerstation kan het recyclingpercentage en de kwaliteit van het verwerkte afval verhogen. De nieuwe fabriek zal ook zorgen voor meer flexibiliteit bij het sorteren van afval en een grotere mate van documentatie voor afvalbeheer.

Robotsorteerder

De nieuwe fabriek is ontworpen rond de technologie van ZenRobotics uit Helsinki en gedistribueerd door ReTec Miljø in Haderslev (50 km noordelijk van Duitsland) en zal naar verwachting in de zomer van 2022 operationeel zijn. Het volledig autonome robotsorteerstation zal tot 25.000 ton gemengd afval per jaar sorteren. Intelligente robots sorteren materialen van gemeenten, industrie en bedrijfsleven.

De door kunstmatige intelligentie aangestuurde robots vervangen handmatige processen en werken de klok rond. De robotsorteerinstallatie verhoogt het recyclingpercentage en de kwaliteit van het afval bij Solum A/S, waardoor de recyclingefficiëntie, de arbeidsveiligheid en de circulaire economie worden verbeterd.

De robotsorteerinstallatie is de eerste van ZenRobotics in Denemarken en tevens de eerste voor dit soort afval in Denemarken. Kunstmatige intelligentie vormt de kern van de installatie, waardoor Solum meer uit het sorteren van afval zal halen dan voorheen.

Meer rendement

De geautomatiseerde robots worden aangestuurde door AI- en sensortechnologieën die het mogelijk maken om de fracties continu te verfijnen en verschillende soorten afval te scheiden. De nieuwe sorteerinstallatie bestaat uit meerdere robotarmen die objecten tot 30 kg kunnen tillen en samen tot 4.000 picks per uur kunnen verwerken, zelfs 24/7. Ter vergelijking: een mens kan ongeveer 700 picks per uur aan en kan niet 24 uur per dag werken zonder pauzes.

De sorteerinstallatie elimineert de arbeidsgezondheidsrisico's die gepaard gaan met handmatig sorteren, verhoogt de zuiverheidsgraad tot 98% en verlaagt de bijbehorende kosten. Het autonome robotsorteerstation werkt onafhankelijk van andere en handmatige processen bij het sorteren van afval.

Voordat robots in het spel komen, doorloopt het materiaal eerst een eenvoudige zeefstap waar fijnstof en folies worden uitgesorteerd. Het materiaal wordt vervolgens in een invoerbunker geladen waar het materiaal via een lader gelijkmatig en autonoom naar de robots stroomt. De sorteerrobots ledigen de voerbunker overdag en 's nachts wanneer de medewerkers naar huis gaan. 's Ochtends komen de medewerkers aan en vullen de voerbunker en het proces begint weer van voren af aan.

Foto: Zenrobotics