AGV's vergemakkelijken individuele productie

Sat Oct 23 2021

10 23

AGV's vergemakkelijken individuele productie

23/09/2021

Door Ad Spijkers

Dankzij IIoT kunnen geïndividualiseerde producten automatisch in seriegrootte één worden geproduceerd.


     

Door Industrie 4.0 en het industriële Internet of Things (IIoT) moet het mogelijk worden om producten te ontwerpen en produceren volgens de wensen van de klant, om ze vervolgens zo geautomatiseerd mogelijk te produceren. Dit vraagt om flexibele processen.

In het Adaptive Machine Platform van Prolynk in Angers (F) kunnen stations voor fabricageapparatuur en montagewerkzaamheden volledig flexibel worden ingesteld en geconfigureerd. De onderdelen worden in kleine transporteurs afzonderlijk van station naar station verplaatst.

Intern transport

Met de technologie van Prolynk kan een productielijn flexibel worden aangepast of opnieuw geconfigureerd als de vereisten veranderen. Op de verwerkingsstations kunnen de productiestappen individueel worden uitgevoerd, handmatig of door een robot. De componenten worden via een AGV naar hun volgende bestemming.

Een platform van gestandaardiseerde modules in een tafelvorm vormt de fysieke basis van het systeem. Modules bestaan uit gestandaardiseerde platen en kunnen vrij worden ontworpen qua vorm en formaat. De basiseenheid bestaat uit eenvoudige metalen platen, die als transportoppervlak fungeren.

De stations kunnen vrij worden gekoppeld aan de tafel. Het kunnen handmatige taken zijn of handelingen die automatisch door machines of robots worden uitgevoerd, zoals lasergraveren, solderen, schroeven aandraaien of tests uitvoeren. Bij kwaliteitsproblemen kan het voertuig naar een specifiek station worden gestuurd voor probleemoplossing.

Centrale aansturing

Het centrale station kent iedere AGV en weet wat elk voertuig vervoert. Het weet welke verwerkingsstappen er voor ieder onderdeel nodig zijn. Zo wordt het mogelijk om individuele producten te maken met geautomatiseerde processen. Een PLC communiceert met het Prolynk-systeem en zorgt voor de aansturing van alle processen.

Als de processtappen niet in een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd, zorgt dat voor een extra efficiëntievoordeel: de AGV beweegt dan naar een vrij station. Er is minder wachttijd, wat de bezettingsgraad van de stations verhoogt. Nog een voordeel is, dat het systeem de medewerkers van de montageafdeling ontlast. Er is geen spierkracht meer nodig om componenten te verplaatsen tussen stations. Het vele optillen en neerzetten is verleden tijd en het risico op rugklachten gaat significant omlaag.

Aandrijving

De Prolynk AGV wordt aangedreven door twee wielen, één in het midden van iedere lange zijde. De hoeken van de transportunit staan op passieve rollers. Als de wielen in tegengestelde richting bewegen, draait het voertuig op zijn plaats. Zo kan de unit naar een station draaien of met twee draaibewegingen heen en weer gaan tussen parallelle 'paden'. De paden bestaan virtueel, niet fysiek: de AGV blijft ook zonder wegmarkeringen in zijn eigen baan.

De centrale controller geeft aan op welk pad de AGV vooruit of achteruit moet rijden en waar het moet draaien. De voertuigen hoeven alleen hun exacte positie door te geven. De voertuigaandrijving en –aansturing gebeurt door de Motion Controller MC 5004 P, IE3-1024 encoders en BX4 borstelloze motoren van Faulhaber.

Foto: Faulhaber