Provincies helpen MKB met innovatie

Tue Nov 28 2023

11 28

Provincies helpen MKB met innovatie

23/01/2023

Door Ad Spijkers

Het MKB moet stappen zetten in digitalisering om duurzaam te worden en concurrerend te blijven. De wereldeconomie staat immers niet stil.


     

Gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel hebben afgelopen week de European Digital Innovation Hub (EDIH) Oost-Nederland gepresenteerd. Als onderdeel van het Digital Europe Program wordt een netwerk van digitale innovatiehubs opgezet dat alle regio’s van de Europese Unie bestrijkt. Ondernemers krijgen via de EDIH snel toegang tot testfaciliteiten, kennisinstellingen, experts uit het partnernetwerk en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Dit alles met als doel de digitaliseringstransitie in de industrie, zorg en agri & food te versnellen.

EDIH Boost Robotics

Nederland krijgt vijf industriële EDIH’s, die voortbouwen op de regionale Smart Industry Hubs. Voor Oost- Nederland is de bestaande HUB Boost Smart Industry per 1 januari opgegaan in de EDIH Boost Robotics. Deze EDIH richt zich op producerende MKB-ondernemingen in de industrie, agrifood en medische technologie.

Ondernemers kunnen bij EDIH Boost Robotics terecht voor advies over kennis en vaardigheden, testfaciliteiten (test before invest), financiering en internationalisering. Bedrijven worden geadviseerd en begeleid door innovatiemakelaars van onder andere Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland en Novel-T. Via deze makelaars krijgen ondernemers snel en gericht toegang tot testfaciliteiten zoals fieldlabs en skillslabs, kennisinstellingen, experts uit het netwerk van de partners van deze EDIH en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden.

Samenwerken

De provincies Overijssel en Gelderland, samen met vijftien consortiumpartners, hebben voor deze EDIH subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende drie jaar wordt zes miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

De provincies Gelderland en Overijssel zien een mooie toekomst voor de MKB-bedrijven. Deze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de productie van duurzaam en gezond voedsel en een gezond leven. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk, want andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.

Voor EDIH Boost Robotics werken de provincies Gelderland en Overijssel samen met ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Dat zijn Oost NL, FME, Koninklijke Metaalunie, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, RCT Gelderland, Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, HAN University of Applied Sciences, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON), Health Valley Netherlands, LAC Smart Welding Factory en Perron038 Zwolle.

Foto: EDIH Boost