Safety van hefbrug tot robot

Wed Jun 12 2024

06 12

Safety van hefbrug tot robot

19/03/2015

Door Leo de Ridder

Met als overkoepelend thema ‘Machineveiligheid: van hefbrug tot robot’ organiseert Constructeur en uitgeverij Mybusinessmedia  dit jaar voor de zesde maal het Safety Event. Het event  vindt plaats op 12 mei op de inmiddels vertrouwde locatie in het Evoluon in Eindhoven.


     

 

Het bezoekersaantal van het evenement groeit gestaag, niet in het minst door de combinatie van een onafhankelijk lezingenprogramma, een druk bezochte Safety Markt en de door vele bezoekers hoog gewaardeerde Safety Sessies door de Safety Doctors. Ook dit jaar blijft de succesvolle opzet van het evenement ongewijzigd met in de ochtend een plenair lezingenprogramma dat in de middag wordt gevolgd door een reeks van zes parallelle Learnshops. Tussen de bedrijven door kunnen bezoekers op de Safety Markt hun licht opsteken bij een select gezelschap bedrijven dat producten en diensten rondom machineveiligheid aanbiedt.

Safety Doctors
Een belangrijke troef van het Safety Event zijn elk jaar weer de Safety Doctors. De Safety Sessies van de machineveiligheidsexperts worden traditioneel drukbezocht. Tijdens de sessies – de eerste serie sessies heeft plaats in de ochtend een tweede in de middag – kunnen bezoekers direct antwoord krijgen op hun prangende veiligheidsvraagstukken. De bezoekers kunnen ook dit jaar hun vragen weer van te voren doorgeven. Welke Safety Doctor de specifieke vragen beantwoordt, krijgen de vraagstellers voorafgaand aan het Safety Event te horen. Wie geen vragen heeft kan trouwens gewoon bij een sessie aansluiten. De verschillende Safety Doctors met hun specifieke kennisgebied staan vermeld op de website.

Legislative Framework
Het plenaire programma van Safety Event 2015 gaat van start met de lezing getiteld ‘New Legislative Framework 2015, bent u er klaar voor?’ door Caspar ter Horst van ProductIP. Dit jaar is het New Legislative Framework van kracht geworden. Is het ontwerpen en realiseren van een machine die aan alle eisen voldoet al een hele opgaaf, om het nog lastiger te maken veranderen de spelregels tijdens het werk. Je maakt bijvoorbeeld een risicoanalyse en je maakt de specificaties. De vraag is vervolgens aan welke eisen de geleverde onderdelen moeten voldoen en wat daarvoor de onderbouwing is. Neemt u genoegen met CE of wilt u een technisch dossier hebben? Hoe krijgt u dat aangeleverd en hoe bewaart u dat? Of heeft u het nog helemaal niet gekregen? Het orde scheppen in de documentenstroom rond Product Compliance is hierbij van groot belang. Een product wordt namelijk vanaf dit jaar beschouwd als niet-compliant als de technische documentatie ontbreekt of incompleet is. Aan de hand van voorbeelden wordt deze wereld van technische dossiers en product compliance uiteengezet.

Nieuwe Botlekbrug
In de tweede key-note lezing behandelen Don Postma van A-Lanes A15 en Nick de With van Fusacon het proces van de CE-markering van de Nieuwe Botlekbrug, de grootste beweegbare brug van Nederland.De bouw van de Nieuwe Botlekbrug over de Oude Maas is bijna afgerond. Het is één van de grootste hefbruggen ter wereld die bestaat uit twee stalen beweegbare hefdelen, die elk de afmetingen hebben van een voetbalveld (49 bij 94 m). Zoals elke nieuwe brug krijgt ook de Nieuwe Botlekbrug na afronding van de bouw een CE-markering. Maar hoe zorg je er nu voor dat met al die ontwerppartijen en onderaannemers en hun hier en daar conflicterende belangen, de CE-markering ook echt iets voorstelt? En hoe ontwerp je een brug die veilig is voor zowel het weg- en scheepvaartverkeer, als voor de onderhoudsman van de brug? In deze ochtendlezing gaat het vooral om het proces van CE-markering. Tijdens de learnshop over dit onderwerp in de middag wordt ingezoomd op de wereld van de aannemerij en op welke manier er hier tegen de CE-markering wordt aangekeken.

CE-markering
Han Zuyderwijk van de Alura Groep gaat in de derde ochtendlezing in op de veel gestelde vraag: Hoe controleer je of een CE-markering terecht is aangebracht. Antwoord wordt gegeven op prangende vragen als: als een eindgebruiker een CE-gemarkeerd product zelf voor de eerste ingebruikstelling moet beoordelen, hoe diep moet deze analyse dan gaan bij bijvoorbeeld een nieuwe machine? Hoe kun je controleren of de CE-markering terecht is aangebracht? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk en wie is aansprakelijk bij de aankoop van een CE-product? Is het mogelijk dat de eindgebruiker toch, ondanks dat het product CE-gemarkeerd is, verantwoordelijk wordt gesteld?

Learnshops
Het overgrote deel van de middag is ingeruimd voor twee series van drie learnshops. De bezoeker kan voor de eerste serie een keuze maken uit:

  • CE-markering voor beginners
  • Robotveiligheid en de samenwerking tussen mens en robot
  • CE-markering in de aannemerij

De tweede serie omvat:

  • Lockout-Tagout-Tryout: meer dan even een slotje plaatsen
  • Ontwerpen en toepassen van applicatiesoftware in veiligheidsPLC’s
  • Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet).

 

CE-markering voor beginners
Martjn Drost, manager Consultancy bij Pilz maakt in de Learnshop CE-markering voor beginners duidelijk dat CE-markering niet zo lastig is als het lijkt. Of je nu een kleine machine bouwt en ontwerpt of een complexe installatie van meerdere machines, eigenlijk is het allemaal best eenvoudig. Martijn laat de deelnemers aan de learnshop kennismaken met het CE-markeringsproces, dat nodig is om tot een gefundeerd TCD (technisch constructie dossier) te komen. Aan de hand van een praktijkcase doorloopt en illustreert hij de facetten die noodzakelijk zijn om een waardevolle CE-markering van een machine te realiseren.

Samenwerking tussen mens en robot
Martin van der Have werkzaam bij ABB behandelt in deze learnshop de combi robotveiligheid in het kader van de samenwerking tussen mens en robot. Waren vroeger stevige en veilige hekwerken rondom robotinstallaties verplicht, met alle beperkingen van dien, tegenwoordig kan dit anders met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen. Voordelen hiervan zijn o.a. het besparen van werkruimte en hardwarekosten. Tijdens de learnshop bespreekt Martin hoe robots technisch gezien steeds slimmer omgaan met veiligheid. Aan de hand van enkele businesscases maakt hij inzichtelijk welke praktijkvoordelen hiermee behaald kunnen worden.

CE-markering in de aannemerij
In het verlengde van de ochtendlezing over dit onderwerp, gaan Sjoerd Gijezen van A-Lanes A15 en Nick de With van Fusacon in deze learnshop nader in op de plek die CE-markering volgens de Machinerichtlijn in de aannemerij inneemt. Het is hier een vrij onbekend verschijnsel. Een aannemer bouwt toch geen machines?! Fout!! Een aannemer bouwt de grootste machines die er zijn, zoals beweegbare bruggen en sluizen. Tijdens deze learnshop wordt aan de hand van de CE-markering van de Nieuwe Botlekbrug een inkijkje gegeven in de wereld van de aannemerij, met name op welke manier er hier tegen de CE-markering wordt aangekeken. Hoe ga je de samenwerking aan met onderaannemers en leveranciers en hoe zorg je voor een integraal Technisch Constructie Dossier? De learnshop gaat gedetailleerd in op de valkuilen en de geleerde lessen in het traject CE-markeren van de grootste beweegbare hefbrug van Europa, de nieuwe Botlekbrug.

Lockout-Tagout-Tryout: meer dan even een slotje plaatsen
Alain Rotthier van Safetyforever zal er in zijn learnshop duidelijk over zijn: de meeste bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door onverwachts opstarten van een machine/installatie tijdens onderhoud. Machines en installaties dienen daarom geblokkeerd te worden tijdens onderhoud- of herstelwerkzaamheden. Dit type blokkering wordt ‘Lockout-Tagout-Tryout’ of ook wel LOTOTO genoemd. Een goede LOTOTO systematiek is echter meer dan even een slotje plaatsen, betoogt Alain. Tijdens de learnshop wordt duidelijk gemaakt dat, naast de materialen, ook het gedrag van de mens en de invoering van een werkbare LOTOTO systematiek met heldere procedures, uitermate belangrijk zijn

Ontwerpen en toepassen van applicatiesoftware in veiligheidsPLC’s
Dennis van Loon van D&F vraagt zich in deze learnshop af wat er nu eigenlijk zo bijzonder is aan de software in een veiligheidsPLC? SIL & PL en in het bijzonder het kiezen van hardware evenals het berekenen van faalkansen, zijn tenslotte inmiddels redelijk goed bekend. Het is daarom volgens Dennis tijd om meer aandacht te besteden aan de formele en gedocumenteerde ontwerpmethodes voor veiligheidsgerelateerde software. En dat doet hij uitgebreid in deze learnshop.

Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet)
Henrie Verwey van Verwey Safety Services geeft in deze learnshop tips voor het gestructureerd aanpakken van een risicobeoordeling voor machines en arbeidsmiddelen. Hij doet dit aan de hand van de norm NEN-EN-ISO 12100 en de praktijkgids NPR-ISO/TR 14121-2. Aangezien er nogal wat verwarring bestaat over het kiezen van de juiste methodiek voor risicobeoordeling, gaat Henrie tevens in op enkele methodieken voor risico-inschatting, zoals matrixmodellen, risicografen en numerieke methoden. Daarbij zal hij ook de relatie tussen de algemene risicobeoordeling en het vaststellen van SIL of PL toelichten.

Ga voor registratie naar www.engineersonline.nl/safetyevent